StartDeelnemende organisatieVereniging Basisinkomen Inloggen

 

 

 

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het invoeren van een basisinkomen in Nederland, en tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het organiseren en het actief betrekken bij de doelstelling van de vereniging van personen en groeperingeninNederlandendaarbuitendiezicheenvoorstanderbetonenvandeinvoeringvaneenbasisinkomen
  2. Het beïnvloeden van overheden en maatschappelijke organisaties (zoals politieke partijen, kerken, werkgeversorganisaties, werknemers-organisaties en organisaties van mensen zonder werk).
  3. Het verrichten van al het geen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Zie hier de contactgegevens van de vereniging

Reacties zijn gesloten.

WordPress Login Beveiligd met Clef