Zonder basisinkomen geen participatiesamenleving

De focus op betaalde arbeid staat de participatiesamenleving in de weg. Is het basisinkomen dé oplossing? Neen. Het basisinkomen biedt kansen. Dé oplossing is een mentaliteitsverandering. Eerder deze week heb ik een handreiking geschreven voor mensen die deel willen gaan nemen aan de discussie avonden die de FNV op verschillende plaatsen in het land organiseert tussen 17 november en 4 december over het thema “Een eerlijke(r) verdeling van werk en inkomen”. Dit sluit aan bij de primaire impuls die tot het denken over een basisinkomen voor iedereen heeft geleid, namelijk “sociale zekerheid”. “Sociale zekerheid” moet hier breder worden opgevat dan alleen als het systeem dat wij hanteren voor sociale zekerheid voor mensen die anders geen middelen van bestaan zouden hebben, ook al ging het daar oorspronkelijk wel om. Het gaat hierbij ook om de vraag in wat voor wereld je wilt leven? In die van de ratrace? Ieder voor zich, god voor ons allen? Of in die waarin we zorg hebben voor elkaar en de gemeenschap als geheel. Een wereld waarin wij met elkaar delen en beheren wat ons in de schoot geworpen is aan materiële en immateriële “goederen”? De laatste 40 jaar heeft de discussie in Europa geleid tot een kristallisatie … Lees verder →

Burgerinitiatief Basisinkomen 2018 van start

Betrokken bedrijfseconoom Johan Luijendijk is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief om het basisinkomen in 2018 in te voeren. Samen met duurzame durfdoener Pieter Parmentier zijn zij het burgerinitiatief basisinkomen2018 gestart onder het motto Iedere volwassene een basisinkomen en basiszorg voor iedereen. Zij laten zien dat het basisinkomen nu al betaalbaar is als we de beschikbare middelen anders verdelen. Naast een basisinkomen krijgen mensen ook een gratis basiszorgverzekering en een toelage per kind onder de 18 jaar. Daarom zijn zij een groot voorstander van invoering van het basisinkomen met ingang van 2018. Onderteken het Burgerinitiatief via http://basisinkomen2018.nl/ Nota Bene Dit is geen initiatief van de Vereniging Basisinkomen, wel zijn wij gesprekspartner geweest voor de start. Wat is een onvoorwaardelijk basisinkomen? lees hier: http://basisinkomen.net/obi/de-4-criteria-voor-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen/ … Lees verder →

Het basisinkomen is te realiseren! Een verslag door Eric van Balkum.

  Afgelopen zondag toog ik naar discussiecentrum De Balie in Amsterdam voor een ‘dagje basisinkomen’. ’s Morgens stond de Algemene Ledenvergadering op de agenda. Maar voorafgaand daaraan presenteerden de vijf oprichtende organisaties het Platform Basisinkomen. Henrick Fabius proclameert het Platform Basisinkomen Nieuw Nederland Nu, EVS EcoVrede, Netwerk Politieke Innovatie, Dynamisch Nederland en de Vereniging Basisinkomen (VBi) herkennen zich in dezelfde definitie van het onvoorwaardelijk basisinkomen en besloten een convenant voor samenwerking op te stellen en te ondertekenen. Organisaties en groeperingen die het basisinkomen propageren zijn van harte uitgenodigd zich aan te sluiten, zoals het European Anti Poverty Network nog dezelfde dag deed. Bestuurslid Willem Gielingh presenteert het werkplan ‘Volg je hart, gebruik je hoofd!’ Tijdens de ALV bleek dat op diverse plaatsen in het land basisteams ontstaan voor het propageren van de goede zaak. Er werd levendig gediscussieerd over de vraag of de Vereniging de nadruk zou moeten leggen op de maatschappelijke implicaties (o.m. verbreding van het begrip ‘werk’) boven de financiële onderbouwing van het onvoorwaardelijk basisinkomen. De vergadering vond merendeels van wel. De middag bestond uit een congres met de prikkelende titel ‘Het basisinkomen is te realiseren!‘ Onder leiding van bestuurslid Joeri Oltheten gaven drie sprekers hun visie op deze stelling. Ger Jaarsma (Nederlandse Kredietbank) is naar eigen zeggen een van … Lees verder →

Een wetenschappelijke kijk op het politieke spectrum

UItdagingen binnen het politieke spectrum Op veel plekken wordt geconstateerd dat het basisinkomen zowel ter rechter- als ter linkerzijde zowel voor- als tegenstanders kent. Hierin lijkt het erop dat de extremen meer tegenstand en de minder extremen meer voorstand kennen. Hoe verder uit het midden hoe sterker tevens politieke uiteinden op elkaar reageren, vaak in negatieve zin. Tot aan zulke afkeer toe dat er in onderlinge uitwisseling weinig inhoudelijks te herkennen is. Het spreekt voor zich dat dit een constructieve dialoog niet bevordert, en een gezamenlijk optrekken voor een doel, zeg invoering van een basisinkomen, nogal frustreert. Het is daarom interessant om dit fenomeen eens vanuit wetenschappelijk perspectief te benaderen, en wel vanuit de sociaal-psychologie. Hulp vanuit de sociaal-psychologie De Amerikaanse sociaal-psycholoog Jonathan Haidt blijkt zich nog recent over dit vraagstuk professioneel gebogen te hebben, en heeft zijn bevindingen gepubliceerd middels zijn werk The Righteous Mind. Dit boek heeft hij geschreven als het resultaat van een zoektocht naar gemeenschappelijke waarden die de beide vleugels kunnen … Lees verder →