Waar gaat het bij de beoogde experimenten met een onvoorwaardelijke bijstand over?

In steeds meer steden worden gespreksavonden georganiseerd om te peilen hoe de aanwezigen over een experiment met een onvoorwaardelijke bijstand.denken. Een experiment met … ? Ja, een experiment zoals een beetje, ongeveer met “De gemeente Utrecht start binnenkort een proef met hetbasisinkomen. Dit experiment krijgt de vorm van onvoorwaardelijke bijstand. Is zo’n pilot ook hier wenselijk of is er een specifieke lokale versie nodig?” GroenLinks claimt de eerste partij te zijn die op landelijk niveau pleitte voor een basisinkomen. De spraakverwarring is vanaf het begin al duidelijk. Ook al zet de inleider goed neer wat de term “basisinkomen”  oorspronkelijk bedoelt te zeggen. De vervuiling van de term blijft. Waarom zouden gemeentes een experiment met een onvoorwaardelijk uitkeringsbeleid willen? Gaat het hen toch vooral erom uit die fuik van de participatie-wet te komen, waarin zij door de veranderingen in de laatste tijd gevangen zijn? Gaat het hen er toch vooral om de hoeveelheid werk waarmee zij door deze veranderingen overbelast worden af te komen? Is het niet zo dat het initiatief voor het beoogde experiment in Utrecht uit de ambtenarij voortkwam? Steekt het hout om als politieke partijen te proberen elkaar de loef af te steken met betrekking tot wie er het eerst met het basisinkomen … Lees verder →

20 SEPTEMBER 2015 UITROEPEN VAN HET PLATFORM BASISINKOMEN EN CONGRES IN DE BALIE

20 september 2015 zal het Platform Basisinkomen zich om 10:00 uur a.m. publiekelijk bekend maken in het politiek-cultureel centrum De Balie in Amsterdam en zijn ontstaan toelichten. Daarna volgt daar van 14:00 uur tot 16:30 uur een openbaar congres dat de Vereniging Basisinkomen organiseert ter afsluiting van de 8e internationale week van Basisinkomen . Thema: “Niet alle uitkeringen en toeslagen kunnen na invoering van het basisinkomen verdwijnen!” Sprekers zijn dan de heer Ger Jaarsma, directievoorzitter Kredietbank Nederland, de heer Gerrit van der Meer, voorzitter Landelijke Cliënten Raad en de heer Joost van Tiel, schuldhulpverlener te Utrecht.   De inleiding wordt verzorgd door de heer Adriaan Planken, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen en gaat over wat als de minimale hoogte van een Volwaardig Basisinkomen beschouwd kan worden. ’s Middags is de gespreksleiding in handen van Joeri Oltheten, bestuurslid van de Vereniging Basisinkomen Beide onderdelen van het programma zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn. De Balie heeft zoals u waarschijnlijk weet een café en een restaurant waar u zich tegen betaling van koffie en thee kan laten voorzien. Het verzoek is meegenomen lunches niet in het café of het restaurant tot u te nemen. Graag vragen … Lees verder →

Basisinkomen? Een sociaal vangnet voor het leven!

Dit is het motto van de 8e internationale week van het basisinkomen. Deze week – de derde week van september – is acht jaar geleden dat door de Duitssprekende voorstanders van het OBi in het leven geroepen en is inmiddels door BIEN en UBIE (resp. “Basic Income Earth Network” en “Unconditional Basic Income Europe” geadopteerd. Als je ziet hoeveel activiteiten er rond de week van het basisinkomen aan het basisinkomen zijn gewijd zou je denken dat het in Nederland inmiddels om de máánd van het basisinkomen gaat. Meerdere debatten behandelen het basisinkomen. Steeds voor wat betreft de titel in iets andere bewoordingen, zoals: “Basisinkomen: Ja of Neen?” (FNV VakbondsCafé Rotterdam) of “Basisinkomen – Nee? Ja? En zo ja, onder welke voorwaarden?” (Politieke ledenraad Partij van de Arbeid). Andere voorbeelden zijn te vinden op de kalender voor de 8e internationale week van het basisinkomen. Maar pas op, hier zit een addertje onder het gras. Want wat verstaan de organisatoren onder een “basisinkomen”. De vlag “basisinkomen” dekt immers vele ladingen. Dit wordt duidelijk aan de hand van de volgende voorbeelden: ·         Zoekend naar “basisinkomen” op de website van het FNV kom ik deze vlag tegen bij “basisinkomen van toezichthouders en bestuurders van … Lees verder →

Een wetenschappelijke kijk op het politieke spectrum

UItdagingen binnen het politieke spectrum Op veel plekken wordt geconstateerd dat het basisinkomen zowel ter rechter- als ter linkerzijde zowel voor- als tegenstanders kent. Hierin lijkt het erop dat de extremen meer tegenstand en de minder extremen meer voorstand kennen. Hoe verder uit het midden hoe sterker tevens politieke uiteinden op elkaar reageren, vaak in negatieve zin. Tot aan zulke afkeer toe dat er in onderlinge uitwisseling weinig inhoudelijks te herkennen is. Het spreekt voor zich dat dit een constructieve dialoog niet bevordert, en een gezamenlijk optrekken voor een doel, zeg invoering van een basisinkomen, nogal frustreert. Het is daarom interessant om dit fenomeen eens vanuit wetenschappelijk perspectief te benaderen, en wel vanuit de sociaal-psychologie. Hulp vanuit de sociaal-psychologie De Amerikaanse sociaal-psycholoog Jonathan Haidt blijkt zich nog recent over dit vraagstuk professioneel gebogen te hebben, en heeft zijn bevindingen gepubliceerd middels zijn werk The Righteous Mind. Dit boek heeft hij geschreven als het resultaat van een zoektocht naar gemeenschappelijke waarden die de beide vleugels kunnen … Lees verder →