StartDocumentatieRedactionele aansluiting deelnemende organisaties Inloggen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de website van het Platform Basisinkomen (www.platformbasisinkomen.eu) met de website van iedere aangesloten organisatie verbonden wordt. Ten behoeve van een levend platform (met bijbehorende hoge ranking bij zoekmachines) is het van belang dat er regelmatig nieuwe artikelen worden gepubliceerd en tussen de websites veel relevante verwijzingen bestaan.

Overzicht deelnemende organisaties

Op www.platformbasisinkomen.eu bestaat een pagina “Deelnemende organisaties”, deze pagina bestaat uit een overzicht van alle aangesloten organisaties, die telkens in willekeurige volgorde worden getoond. Iedere organisatie wordt daarop gerepresenteerd middels naam, logo en samenvatting, als volgt:

 • Naam: Volledige tenaamstelling van de organisatie.
 • Logo: Het gangbare logo van de organisatie, langste zijde minstens 200 pixels, bestandsformat .jpg, maximaal 25 KB.
 • Samenvatting: Een kort verklaring waarom de organisatie invoering van het basisinkomen ondersteunt. Lengte ongeveer 25 woorden.

De naam, het logo en de link “Lees verder →” worden gebruikt om naar een voor iedere organisatie aparte detailpagina te navigeren.

Detailpagina deelnemende organisatie

Vanuit de overzichtspagina “Deelnemende organisaties” op www.platformbasisinkomen.eu kan de bezoeker naar een aparte detailpagina navigeren middels een klik op naam/logo van iedere organisatie of de link ” Lees verder →”. De detailpagina is ook onderdeel van www.platformbasisinkomen.eu en geheel aan de organisatie gewijd als volgt:

 • Naam
 • Logo
 • Link naar website van de organisatie (voorpagina of speciaal daartoe ingerichtte landingspagina)
 • Link naar pagina (op de website van de organisatie) met contactgegevens van de organisatie.
 • Beschrijving: Een uitgebreide beschrijving van de organisatie waarin dieper wordt ingegaan waarom en hoe de organisatie invoering van het basisinkomen ondersteunt. Binnen de beschrijving zijn minstens bovenstaande links opgenomen, daarnaast kunnen meerdere andere links zijn opgenomen die naar specifieke inhoud op de website van de organisatie verwijzen.

Verwijzing naar Platform Basisinkomen

Ieder deelnemende organisatie wordt verzocht een makkelijk vindbaar deel (zoals een pagina) van haar website te wijden aan het onderwerp “basisinkomen”. Hierin wordt een link opgenomen die rechtstreeks naar www.platformbasisinkomen.eu verwijst. Het deel kan worden gevuld met allerlei informatie in mediavormen zoals de deelnemende organisatie goeddunkt en die in haar eigen presentatiestijl past. Zolang dit niet in tegenspraak komt met het basisinkomen zoals middels het gesloten convenant beschreven, en zoals uitgedragen middels het platform.

Dit deel van de website van de deelnemende organisatie wordt idealiter regelmatig vernieuwd met aan het basisinkomen gerelateerde informatie, zoals nieuwsberichten, columns, verslagen, enzovoort. Het gebruik van multimedia wordt aanbevolen.

Bijdragen aan Platform Basisinkomen

Ten behoeve van de levendigheid (met resulterende ranking bij zoekmachines) wordt iedere deelnemende organisatie verzocht ongeveer eens per maand een artikel aan te leveren aan de redactie van het platform. Het onderwerp dient duidelijk verband te houden met het basisinkomen zoals door het platform uitgedragen.

Idealiter wordt dit artikel aangeleverd middels invoer op de website www.platformbasisinkomen.eu met status ‘concept’. Het platform stelt eenmalig een korte training beschikbaar aan iedere deelnemende organisatie.Voorzover er van opvolging/overdracht van auteurs binnen een deelnemende organisatie sprake is, dient de deelnemende organisatie zelf voor verdere training zorg te dragen.

Een artikel bevat minstens de volgende componenten om tot publicatie conform presentatiestijl van hetplatform over te kunnen gaan:

 • Titel
 • Afbeelding: Minstens 1 afbeelding is noodzakelijk voor presentatie van het artikel op overzichten, bestandsformaat .jpg, maximaal 25 KB.
 • Tekst: Hierin kunnen extra afbeeldingen (maximaal 25 KB) worden opgenomen.
 • Video (optioneel): Ingeval van een voor zichzelf sprekende video kan de tekst component worden weggelaten. Video zelf kan niet op onze website geplaatst worden, dus altijd via Youtube, Vimeo of een dergelijke dienst.
 • Naam van de auteur.

In overleg met de redactie van het platform kan hier van af geweken worden. Het artikel hoef niet uniek te zijn, het mag dus ook een artikel zijn dat de deelnemende organisatie op haar eigen website publiceert.

Reacties zijn gesloten.

WordPress Login Beveiligd met Clef