StartOrganisatieRedactiestatuut Inloggen

Redactiestatuut website Platform Basisinkomen

versie 4 (25-9-2015)

Artikel 1

De website www.platformbasisinkomen.eu staat open voor bijdragen welke een relatie hebben met het werk van de Platform Basisinkomen (PBi) of het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi).
Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun bijdragen. De term bijdragen wordt ruim geïnterpreteerd, daaronder vallen o.a. artikelen, agenda-bijdragen, verwijzingen naar andere bijdragen, films, foto’s, schetsen, blogs, opinies, cartoons, verslagen, onderzoekgegevens, medianieuws, verwijzingen naar social media, etc.
Redacteuren zijn verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van bijdragen.

De eindredactie, bewaakt het redactiestatuut en de wijze van werken van de website

De webmaster beheert de website (functioneel & technisch beheer)

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beheer van de website en de eindredactie

Artikel 2

Een auteur kan een bijdrage als concept op de website plaatsen, conform een door de webmaster verschafte technische instructie. Een redacteur beoordeelt de bijdrage en besluit tot plaatsing, eventueel na overleg met de auteur en/of de eindredactie.

Een redacteur kan zelfstandig eigen bijdragen plaatsen.

Een potentiële auteur kan ook een bijdrage toezenden aan een redacteur met het verzoek tot plaatsing.

De eindredactie kan, na overleg met de verantwoordelijke redacteur, de bijdrage verwijderen of een geweigerde bijdrage alsnog plaatsen.

NB.

De website is gemaakt in WordPress. WordPress gebruikt voor de verschillende rollen termen die soms afwijken van de termen in het statuut. Zie daarvoor het document Rollen in WordPress.

Artikel 3

Bezoekers van de website kunnen op de website reageren op bijdragen.

De eerste keer dat een bezoeker wil reageren, wordt zijn reactie voorgelegd aan een redacteur. Da goedkeuring kan betrokkene voortaan zonder beoordeling zelf reacties plaatsen.

Artikel 4

Het bestuur benoemt (en ontslaat) de webmaster en de eindredactie.

Redacteuren kunnen benoemd worden door de eindreactie en door het bestuur. Alleen het bestuur kan redacteuren ontslaan.

Auteurs kunnen zichzelf aanmelden en door anderen aangezocht worden.

Beslissingen van een redacteur kunnen door belanghebbenden voor heroverweging voorgelegd worden aan de eindredactie.

Beslissingen van de eindredactie kunnen voor heroverweging voorgelgd worden aan het bestuur.

Artikel 5

De website geeft in elk geval informatie over de volgende soorten zaken:

 1. Deelnemende organisaties: Lidmaatschap – argumentatie daarvoor – link naar de eigen website; bestuur en eventuele werkgroepen
 2. Convenant: Convenant plus op basis daarvan vastgestelde stukken die toetreding, uitreding en organisatie van het PBi bepalen
 3. Actualiteit: Huidige actualiteit; binnenlandse politieke ontwikkelingen; binnenlands/buitenlands nieuws
 4. Interesse, kennis delen en inspiratie: Antwoorden op veel voorkomende vragen; Principes van een OBi; grote denkers door de eeuwen heen; inhoudelijke artikelen; films; interessante boekbesprekingen experimenten; invoeringsmodellen; internationale samenwerking met bijvoorbeeld: Basic Income Earth Network (BIEN) en anderen;
 5. Bijeenkomsten: Data bijeenkomsten betreffende het OBi; verslagen; acties;
 6. Optreden naar buiten

Artikel 6

De eindredactie ziet toe op naleving van dit redactiestatuut, waarbij vooral van belang is het onderstaande in acht te nemen:

Voorkomen moet worden:

 • dat de toon beledigend en schofferend wordt;
 • dat er gepleit wordt voor een radicaal ander soort OBi, een OBi dat de 4 elementen waar wij van uitgaan en die internationaal worden gedragen, wordt verlaten
 • mensen persoonlijk ‘naar het leven wordt gestaan’
 • dat er (hinderlijke) spellingsfouten in staan
 • dat er te zeer het ego gestreeld wil worden

Gestimuleerd moet worden:

 • dat diverse invalshoeken om het OBi te beschrijven, te onderbouwen, praktisch te maken (ook buitenlandse) zinvol zijn
 • dat implementatiemodellen voor pilots op wijk, gemeente en regionaal niveau er komen.
 • dat er heldere korte filmpjes komen welke kunnen dienen als introductie tijdens bijeenkomsten

Artikel 7

De eindredactie en de webmaster komen naar behoefte, maar minimaal 2 keer per jaar, bij elkaar, naar keuze fysiek dan wel middels video-conferencing.
Zij ontwikkelen de functionaliteit van de website verder, op basis van nieuwe mogelijkheden, ontwikkelingen in de omgeving en wensen van het Platform. Documentatie (waaronder dit redactiestatuut) en issues ten aanzien van gebruik en ontwikkeling van de website worden op de website zelf ondergebracht (indien nodig binnen daartoe alleen voor de redactieraad toegankelijke pagina’s).

Reacties zijn gesloten.

WordPress Login Beveiligd met Clef