Persbericht Platform Basisinkomen start 20 september 2015

Presentatie PBi 20 september 2015 De Balie Amsterdam Het initiatief voor een Platform Basisinkomen (PBi) komt van de Vereniging Basisinkomen (VBi). Op 20 september 2014 kwamen verschillende organisaties bij elkaar in Breda. Tijdens deze bijeenkomst ontstond het idee van een “HUB”, een samenwerkingsverband van websites van aangesloten organisaties. Dat idee hebben wij uitgewerkt tot het Platform Basisinkomen. De opzet van het oprichten van dit Platform Basisinkomen is vooral de krachten te bundelen van alle voorstanders van het basisinkomen en gezamenlijk het touw van het basisinkomen dezelfde kant op te trekken, namelijk: die van het “Onvoorwaardelijk (Volwaardig) Basisinkomen” zoals dit in het convenant, dat we hebben opgesteld en ondertekend, is omschreven met de vier criteria waaraan het moet voldoen, te weten: IEDEREEN, INDIVIDUEEL, GEEN VERPLICHTE TEGENPRESTATIES OF ONDERWERPING AAN TOETSEN en HOOG GENOEG om in materiële en immateriële basisbehoeften te kunnen voorzien (ook als je geen andere bron van inkomsten hebt). Op 5 juli 2015 hebben vijf partijen die zich hierin hebben kunnen vinden een convenant getekend. Dit convenant is gepubliceerd op de website www.platformbasisinkomen.eu. Het convenant laat de vormgeving zien van de beoogde samenwerking binnen het bestaande en nog verder te ontwikkelen netwerk van onderling verbonden organisaties. Het convenant geeft … Lees verder →

20 SEPTEMBER 2015 UITROEPEN VAN HET PLATFORM BASISINKOMEN EN CONGRES IN DE BALIE

20 september 2015 zal het Platform Basisinkomen zich om 10:00 uur a.m. publiekelijk bekend maken in het politiek-cultureel centrum De Balie in Amsterdam en zijn ontstaan toelichten. Daarna volgt daar van 14:00 uur tot 16:30 uur een openbaar congres dat de Vereniging Basisinkomen organiseert ter afsluiting van de 8e internationale week van Basisinkomen . Thema: “Niet alle uitkeringen en toeslagen kunnen na invoering van het basisinkomen verdwijnen!” Sprekers zijn dan de heer Ger Jaarsma, directievoorzitter Kredietbank Nederland, de heer Gerrit van der Meer, voorzitter Landelijke Cliënten Raad en de heer Joost van Tiel, schuldhulpverlener te Utrecht.   De inleiding wordt verzorgd door de heer Adriaan Planken, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen en gaat over wat als de minimale hoogte van een Volwaardig Basisinkomen beschouwd kan worden. ’s Middags is de gespreksleiding in handen van Joeri Oltheten, bestuurslid van de Vereniging Basisinkomen Beide onderdelen van het programma zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn. De Balie heeft zoals u waarschijnlijk weet een café en een restaurant waar u zich tegen betaling van koffie en thee kan laten voorzien. Het verzoek is meegenomen lunches niet in het café of het restaurant tot u te nemen. Graag vragen … Lees verder →

Basisinkomen? Een sociaal vangnet voor het leven!

Dit is het motto van de 8e internationale week van het basisinkomen. Deze week – de derde week van september – is acht jaar geleden dat door de Duitssprekende voorstanders van het OBi in het leven geroepen en is inmiddels door BIEN en UBIE (resp. “Basic Income Earth Network” en “Unconditional Basic Income Europe” geadopteerd. Als je ziet hoeveel activiteiten er rond de week van het basisinkomen aan het basisinkomen zijn gewijd zou je denken dat het in Nederland inmiddels om de máánd van het basisinkomen gaat. Meerdere debatten behandelen het basisinkomen. Steeds voor wat betreft de titel in iets andere bewoordingen, zoals: “Basisinkomen: Ja of Neen?” (FNV VakbondsCafé Rotterdam) of “Basisinkomen – Nee? Ja? En zo ja, onder welke voorwaarden?” (Politieke ledenraad Partij van de Arbeid). Andere voorbeelden zijn te vinden op de kalender voor de 8e internationale week van het basisinkomen. Maar pas op, hier zit een addertje onder het gras. Want wat verstaan de organisatoren onder een “basisinkomen”. De vlag “basisinkomen” dekt immers vele ladingen. Dit wordt duidelijk aan de hand van de volgende voorbeelden: ·         Zoekend naar “basisinkomen” op de website van het FNV kom ik deze vlag tegen bij “basisinkomen van toezichthouders en bestuurders van … Lees verder →

Geld, zalig gekmakend geld

Money, Money Money, it’s a rich man’s world. Mijn zusje was even fan van Abba. Inmiddels had ik mij al langer verbonden met muzikale uitingen en teksten die beter pasten bij mijn woelige ziel in turbulente tijden. Dus sloot ik mij liefst alleen of met een goede vriend en onze inspratiebronnen op in mijn zolderkamertje beschenen door gekleurde lampen ontsnappend op spirituele zoektochten naar zuivere waarheid. Nee, geen drugs (dat kwam later), psychedelische muziek wees ons de weg. We vonden elkaar snel in releverende buien en leerden de do not’s van onze ouderlijke huizen gebruiken als richtingaanwijzers naar ruimten vanwaaruit de waanzin van veel maatschappelijk aanvaardt tot zelfs hooggeprezen gedrag werd uitvergroot, uit door onszelf uitgeroepen naam van het doorbreken van heersende taboes. Eén van die taboes ging over de waanzin van onze ‘vrije’ samenleving op weg naar de decadentie zoals mij aan het begin van die jaren werd onderwezen als begin van het einde van het eens zo prachtige Romeinse Rijk. Het ‘Imperium Romanum‘ dat zo ten grondslag ligt aan veel van onze culturele verworvenheden, bijvoorbeeld het recht, tot en met het huidige … Lees verder →

Een kleine anecdote met een knipoog

Een Nederlandse firma had een roeiwedstrijd tegen een Japanse firma georganiseerd. De wedstrijd zou met een achtmansboot op de Maas worden gehouden. Beide equipes trainden lang en hard om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Toen de dag kwam waren beide teams ‘topfit’. Toch wonnen de Japanners met een bootlengte. Het Nederlandse team was zwaar aangeslagen. De oorzaak van deze vernietigende nederlaag moest boven tafel komen. Het topmanagement liet een projectteam vormen om het probleem te onderzoeken en om aanbevelingen te doen. Na langdurig onderzoek bleek dat de Japanners zeven mensen hadden die roeiden en 1 man die stuurde, terwijl in het Nederlandse team 1 man roeide en er zeven stuurden. De leiding nam een adviesbureau in de arm voor een structuur van het Nederlandse team. Na enkele maanden van … Lees verder →

Een wetenschappelijke kijk op het politieke spectrum

UItdagingen binnen het politieke spectrum Op veel plekken wordt geconstateerd dat het basisinkomen zowel ter rechter- als ter linkerzijde zowel voor- als tegenstanders kent. Hierin lijkt het erop dat de extremen meer tegenstand en de minder extremen meer voorstand kennen. Hoe verder uit het midden hoe sterker tevens politieke uiteinden op elkaar reageren, vaak in negatieve zin. Tot aan zulke afkeer toe dat er in onderlinge uitwisseling weinig inhoudelijks te herkennen is. Het spreekt voor zich dat dit een constructieve dialoog niet bevordert, en een gezamenlijk optrekken voor een doel, zeg invoering van een basisinkomen, nogal frustreert. Het is daarom interessant om dit fenomeen eens vanuit wetenschappelijk perspectief te benaderen, en wel vanuit de sociaal-psychologie. Hulp vanuit de sociaal-psychologie De Amerikaanse sociaal-psycholoog Jonathan Haidt blijkt zich nog recent over dit vraagstuk professioneel gebogen te hebben, en heeft zijn bevindingen gepubliceerd middels zijn werk The Righteous Mind. Dit boek heeft hij geschreven als het resultaat van een zoektocht naar gemeenschappelijke waarden die de beide vleugels kunnen … Lees verder →

Basisinkomen? Geen zaak van het Platform Basisinkomen

allemaal kabels door elkaar

Dat gaat lekker zo. Een nieuw platform oprichten, het platform ‘Platform Basisinkomen’ noemen en dan glashard schrijven dat het Basisinkomen geen zaak van het Platform is. Toch is het helemaal waar wat de titel zegt. Het Basisinkomen is geen zaak van het Platform Basisinkomen. Het Platform gaat wel over het Basisinkomen. Alleen als onderwerp. Het Platform heeft geen beslisrecht over het Basisinkomen. De mensen achter het Platform zouden het zeker wel willen, beslissen over het Basisinkomen. Toch gaan zij evenmin over het Basisinkomen. Dus waar gaat dit over? Nou, over Basisinkomen. Mocht je de verwarring zo wel genoeg vinden, besluit dan nu of je verder leest of iets anders gaat doen. … Lees verder →