StartDeelnemende organisatieNieuw Nederland Nu Inloggen

Nieuw Nederland Nu is gestart in 2010. In 2010 en 2012 hebben wij in samenwerking met anderen aan de Tweede Kamer verkiezingen deelgenomen.

In de afgelopen tijd hebben wij veel accent gelegd op het basisinkomen. Het basisinkomen is de peiler voor economie, samenleving en ontwikkeling. Financiering van het basisinkomen kan door herinrichting van het fiscaal stelsel.

Wij zijn een webnetorganisatie. Wat we doen is kort gezegd: denken, delen en doen.

Ons denken komt tot uitdrukking in thema’s. Je vindt onze thema’s samengevat in ons programma.  Dit programma heeft al twee keer gediend als basis voor gezamenlijke deelname aan de verkiezingen.

Ons bestuur bestaat uit vijf mensen die samen werken sinds 2010. Wij onderhouden een netwerk van contacten met mensen met wie wij onze doelstellingen kunnen delen.

Ons doen komt tot uiting in projecten. Door deze projecten komen denken en samenwerking samen. Het gaat vooral om doen, om te laten zien dat deze tijd van transitie waarin wij leven ook daadwerkelijk werkt in de praktijk.

Zo’n acht keer per jaar komen wij bijeen voor een themabijeenkomst voor iedereen die met ons samenwerking zoekt. Neem contact met ons op.

Onze argumenten voor het basisinkomen:

  • het beste middel om sociale grondrechten te realiseren
  • basis voor bestaanszekerheid
  • effectief middel tegen armoede en sociale uitsluiting
  • een basis voor (gelijk)waardigheid, minder angst, meer welzijn en zingeving
  • vervanging voor alle toeslagen, vergoedingen, studiebeurzen en uitkeringen
  • basis voor vrijheid en meer keuzes
  • vrijheid om het leven zelf zinvol in te richten naar eigen talenten
  • economisch betere inzetbaarheid van mensen
  • meer eenvoud

Reacties zijn gesloten.

WordPress Login Beveiligd met Clef