StartVoorpaginaHet Platform Basisinkomen is een feit Inloggen

Basisinkomen? Dat gaat over geld! Platform Basisinkomen gaat ook over geld. Uiteindelijk. Het gaat echter vooral over toewijding en overtuiging. De mensen op de foto in het kernteam van het Platform geloven in een menswaardige maatschappij. Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Daarom verbinden zij zich, helpen ze elkaar, en creëerden zij Platform Basisinkomen. Een website waarop het basisinkomen van verschillende kanten wordt belicht, informatie te vinden is en te zien is wie het invoeren van het basisinkomen in beginsel onderschrijft.

convenant getekendBasisinkomen is al geruime tijd geen ‘linkse hobby’, ‘rechtse coupe’ of wat dan ook meer. Het is een serieus onderwerp van gesprek, discussie en overdenking geworden. Het is weer helemaal hier om te blijven. Want wie denkt dat het een nieuwerwets idee uit dit tijdsgewricht is, vergist zich. Het is haast zo oud als de spreekwoordelijke weg naar Rome. Dat het steeds een utopie wordt genoemd, is verbonden met de eerste bron. Het boek Utopia van Thomas More uit 1516 wordt als één van de eerste bronnen gezien van het basisinkomen gedachtengoed.

Voor de mensen die als kernteam achter het Platform Basisinkomen zitten, is het een bereikbaar doel. Het is de gedroomde realiteit om het basisinkomen (in Nederland) ingevoerd te krijgen. Zij geloven dat het kan. Van links naar rechts op de bovenste foto zijn te zien Reyer Brons (NPI), Henrick Fabius (Nieuw Nederland Nu), Geert-Jan van der Wolf (Dynamisch Nederland), Ad Planken (Vereniging Basisinkomen) en Syne Fonk (EcoVrede). Allen hebben zich ingespannen om tot een convenant te komen. Het Platform Basisinkomen is de concrete invulling van dit enthousiaste werken.

Waarom het Platform Basisinkomen? Om eenheid, diversiteit en eigenheid samen te brengen. De diverse organisaties hebben allemaal hun eigen gedachten en ideeën over het Onvoorwaardelijke Basisinkomen (OBi). Ze onderschrijven allemaal de 4 kerngedachten achter het OBi:

samen elkaar vasthoudend

  • Universeel: Elk persoon, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, woonplaats heeft recht op het basisinkomen.
  • Individueel: Een basisinkomen wordt per persoon uitgekeerd en dus niet op basis van gezin of huishouden.
  • Onvoorwaardelijk: Aan het basisinkomen worden geen voorwaarden verbonden, het basisinkomen is een mensenrecht zonder werkverplichting en/of inkomenstoets.
  • Voldoende: Het basisinkomen moet een voorziening zijn die voldoende is om een waardige levensstandaard mogelijk te maken die overeenkomt met de sociale en culturele standaard van het desbetreffende land.

Hou het Platform Basisinkomen in de gaten, zet het in uw bladwijzers. Het is de website waar u alle discussie, agenda items en nieuwe ideeën gaat vinden. Wilt u meedoen? Van harte aanbevolen. Van harte welkom. Neem contact op via het contactformulier.

Reacties zijn gesloten.

WordPress Login Beveiligd met Clef