StartDeelnemende organisatieDynamisch Nederland Inloggen

Dynamisch Nederland is een initiatief om een platform aan alle maatschappelijke veranderaars te bieden. Als slogan voert Dynamisch Nederland (DNL): “Samenwerken vanuit Eigenheid!”. Het kernteam achter DNL gelooft dat wij als mensen onze eigen maatschappij en samenleving maken. Wij geloven dat een verschil is aan te wijzen tussen de maatschappij en de samenleving. De maatschappij is wat wij gezamelijk geregeld hebben. De samenleving is wat mensen dagelijks doen in hun samenleven. Het kernteam ziet daartussen een grote afstand. Die afstand is groeiende. In een toenememd tempo. Wat de mensen in het kernteam verontrust. Zij gaan uit van de gedachten dat de maatschappij met de regels en wetten een vrijwel directe afspiegeling is van de manier waarop mensen samenleven. De maatschappij is echter op weg naar een situatie dat het menselijk leven verwoest wordt. Het menselijk leven wordt verwoest ten behoeve van een fictief economisch en financieel model. Het model wordt werkelijkheid omdat mensen het met hun gedrag waar maken.

De mensen van het kernteam DNL hebben als doel het tot stand laten komen van een wereld waarin iedereen op elk moment van de dag welzijn, welvaart en welbevinden ervaart. Dit Welzijn, Welvaart, Welbevinden Voor Iedereen Elk Moment (#W3VIEM) is de stip op de horizon. W3VIEM is het einddoel. Daar kunnen wij met elkaar volgens de mensen uit het kernteam aankomen. Uiteindelijk. Om daar te komen, zijn stappen nodig. Dynamisch Nederland brengt alle mensen die op een bepaald gebied aan veranderingen in maatschappij en samenleving werken bij elkaar. Wanneer zij werken in de richting van de stip op de horizon. Wanneer zij werken aan W3VIEM. DNL gaat uit van de gedachten dat wat samen kan, wij samen doen. Wat specifiek voor het gebied of je initiatief is, doet het initiatief zelf. Samenwerken vanuit eigenheid. Daarbij kan aan allerlei soorten werkzaamheden worden gedacht. Veel van de werkzaamheden zullen zitten in het praktische, organisatorische werk. Dat kan samen. Het is gericht op effectiviteit, efficiëntie, evenwichtigheid, duurzaamheid. Allemaal karakterestieken van de nieuwe maatschappelijke ordening die onder het W3VIEM ligt. De nieuwe maatschappij en samenleving begint nu al. Door samen te werken uit eigenheid. Aan Welzijn, Welvaart, Welbevinden Voor Iedereen Elk Moment van de dag. Het is een kwestie van doen om het waar te maken.

Contactgegevens

Reacties zijn gesloten.

WordPress Login Beveiligd met Clef