Gebruikersnaam/Wachtwoord

Gebruikersnamen en hun bijbehorende wachtwoorden zijn de basis van het internet geworden. Het is bedoeld om het gebruik van een site, zoals Platform Basisinkomen veilig te houden. Het is daarom van belang aandacht te besteden aan deze korte aanbeveling over hoe met het maken van gebruikersnamen en wachtwoorden om te gaan. Lees verder →

Geld, zalig gekmakend geld

Money, Money Money, it’s a rich man’s world. Mijn zusje was even fan van Abba. Inmiddels had ik mij al langer verbonden met muzikale uitingen en teksten die beter pasten bij mijn woelige ziel in turbulente tijden. Dus sloot ik mij liefst alleen of met een goede vriend en onze inspratiebronnen op in mijn zolderkamertje beschenen door gekleurde lampen ontsnappend op spirituele zoektochten naar zuivere waarheid. Nee, geen drugs (dat kwam later), psychedelische muziek wees ons de weg. We vonden elkaar snel in releverende buien en leerden de do not’s van onze ouderlijke huizen gebruiken als richtingaanwijzers naar ruimten vanwaaruit de waanzin van veel maatschappelijk aanvaardt tot zelfs hooggeprezen gedrag werd uitvergroot, uit door onszelf uitgeroepen naam van het doorbreken van heersende taboes. Eén van die taboes ging over de waanzin van onze ‘vrije’ samenleving op weg naar de decadentie zoals mij aan het begin van die jaren werd onderwezen als begin van het einde van het eens zo prachtige Romeinse Rijk. Het ‘Imperium Romanum‘ dat zo ten grondslag ligt aan veel van onze culturele verworvenheden, bijvoorbeeld het recht, tot en met het huidige … Lees verder →

Een kleine anecdote met een knipoog

Een Nederlandse firma had een roeiwedstrijd tegen een Japanse firma georganiseerd. De wedstrijd zou met een achtmansboot op de Maas worden gehouden. Beide equipes trainden lang en hard om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Toen de dag kwam waren beide teams ‘topfit’. Toch wonnen de Japanners met een bootlengte. Het Nederlandse team was zwaar aangeslagen. De oorzaak van deze vernietigende nederlaag moest boven tafel komen. Het topmanagement liet een projectteam vormen om het probleem te onderzoeken en om aanbevelingen te doen. Na langdurig onderzoek bleek dat de Japanners zeven mensen hadden die roeiden en 1 man die stuurde, terwijl in het Nederlandse team 1 man roeide en er zeven stuurden. De leiding nam een adviesbureau in de arm voor een structuur van het Nederlandse team. Na enkele maanden van … Lees verder →

Een wetenschappelijke kijk op het politieke spectrum

UItdagingen binnen het politieke spectrum Op veel plekken wordt geconstateerd dat het basisinkomen zowel ter rechter- als ter linkerzijde zowel voor- als tegenstanders kent. Hierin lijkt het erop dat de extremen meer tegenstand en de minder extremen meer voorstand kennen. Hoe verder uit het midden hoe sterker tevens politieke uiteinden op elkaar reageren, vaak in negatieve zin. Tot aan zulke afkeer toe dat er in onderlinge uitwisseling weinig inhoudelijks te herkennen is. Het spreekt voor zich dat dit een constructieve dialoog niet bevordert, en een gezamenlijk optrekken voor een doel, zeg invoering van een basisinkomen, nogal frustreert. Het is daarom interessant om dit fenomeen eens vanuit wetenschappelijk perspectief te benaderen, en wel vanuit de sociaal-psychologie. Hulp vanuit de sociaal-psychologie De Amerikaanse sociaal-psycholoog Jonathan Haidt blijkt zich nog recent over dit vraagstuk professioneel gebogen te hebben, en heeft zijn bevindingen gepubliceerd middels zijn werk The Righteous Mind. Dit boek heeft hij geschreven als het resultaat van een zoektocht naar gemeenschappelijke waarden die de beide vleugels kunnen … Lees verder →

Vereniging Basisinkomen

Heeft als enig doel de invoering van het basisinkomen in Nederland te ondersteunen, en heeft daartoe mede het initiatief tot dit platform ondernomen. Lees verder →