Persbericht Platform Basisinkomen start 20 september 2015

Presentatie PBi 20 september 2015 De Balie Amsterdam Het initiatief voor een Platform Basisinkomen (PBi) komt van de Vereniging Basisinkomen (VBi). Op 20 september 2014 kwamen verschillende organisaties bij elkaar in Breda. Tijdens deze bijeenkomst ontstond het idee van een “HUB”, een samenwerkingsverband van websites van aangesloten organisaties. Dat idee hebben wij uitgewerkt tot het Platform Basisinkomen. De opzet van het oprichten van dit Platform Basisinkomen is vooral de krachten te bundelen van alle voorstanders van het basisinkomen en gezamenlijk het touw van het basisinkomen dezelfde kant op te trekken, namelijk: die van het “Onvoorwaardelijk (Volwaardig) Basisinkomen” zoals dit in het convenant, dat we hebben opgesteld en ondertekend, is omschreven met de vier criteria waaraan het moet voldoen, te weten: IEDEREEN, INDIVIDUEEL, GEEN VERPLICHTE TEGENPRESTATIES OF ONDERWERPING AAN TOETSEN en HOOG GENOEG om in materiële en immateriële basisbehoeften te kunnen voorzien (ook als je geen andere bron van inkomsten hebt). Op 5 juli 2015 hebben vijf partijen die zich hierin hebben kunnen vinden een convenant getekend. Dit convenant is gepubliceerd op de website www.platformbasisinkomen.eu. Het convenant laat de vormgeving zien van de beoogde samenwerking binnen het bestaande en nog verder te ontwikkelen netwerk van onderling verbonden organisaties. Het convenant geeft … Lees verder →