Beëindiging van het Platform Basisinkomen

In vergadering bijeen op 25 september 2016 besloten de samenwerkende partijen het Convenant Platform Basisinkomen, zoals getekend op 5 juli 2015, te beëindigen. De samenwerking is niet tot stand gekomen zoals tot uiting gebracht in het convenant. Voor meer informatie over Basisinkomen, zie Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen http://basisinkomen.net  … Lees verder →

Basisinkomen is een mythe

Basisinkomen is een mythe. Al het gepraat over het Onvoorwaardelijke Basisinkomen gaat over een drogbeeld, een waanbeeld, een mythe. Om te kunnen praten, discussiëren, debatteren over het OBi heb je op z’n minst een term nodig die de lading dekt. Nu dekt de term Onvoorwaardelijk Basisinkomen de verkeerde lading. Dat zie je aan de gesprekken, de discussies over het OBi. Waar het namelijk steeds over gaat in discussies en dergelijke is geld. Wanneer mensen willen leven gaat het nooit over geld. Zelfs kinderen die ooit geld gegeten hebben, houden daar snel mee op. Snoep en koek is veel lekkerder. Wat mensen nodig hebben om te leven gaat over eten, slapen, drinken, plezier maken, samen leven. Wat daar voor nodig is om die dingen mogelijk te maken, is werk. Werk dat elk mens dat redelijk uit de voeten kan, in staat is te verrichten. Wil je met anderen een gericht gesprek krijgen over jouw en hun levensonderhoud dan zul over levensonderhoud moeten praten. Want inkomen gaat over geld en van geld kun je nooit leven. Dus: hoe dan wel? … Lees verder →

Basisinkomen? Geen zaak van het Platform Basisinkomen

allemaal kabels door elkaar

Dat gaat lekker zo. Een nieuw platform oprichten, het platform ‘Platform Basisinkomen’ noemen en dan glashard schrijven dat het Basisinkomen geen zaak van het Platform is. Toch is het helemaal waar wat de titel zegt. Het Basisinkomen is geen zaak van het Platform Basisinkomen. Het Platform gaat wel over het Basisinkomen. Alleen als onderwerp. Het Platform heeft geen beslisrecht over het Basisinkomen. De mensen achter het Platform zouden het zeker wel willen, beslissen over het Basisinkomen. Toch gaan zij evenmin over het Basisinkomen. Dus waar gaat dit over? Nou, over Basisinkomen. Mocht je de verwarring zo wel genoeg vinden, besluit dan nu of je verder leest of iets anders gaat doen. … Lees verder →

Het Platform Basisinkomen is een feit

Basisinkomen? Dat gaat over geld! Platform Basisinkomen gaat ook over geld. Uiteindelijk. Het gaat echter vooral over toewijding en overtuiging. De mensen op de foto in het kernteam van het Platform geloven in een menswaardige maatschappij. Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Daarom verbinden zij zich, helpen ze elkaar, en creëerden zij Platform Basisinkomen. Een website waarop het basisinkomen van verschillende kanten wordt belicht, informatie te vinden is en te zien is wie het invoeren van het basisinkomen in beginsel onderschrijft. … Lees verder →